Το Αντικλείδι #2 στα ράφια της βιβλιοθήκης του καφενείου!

Το Αντικλείδι #2 στα ράφια της βιβλιοθήκης του καφενείου! (διατίθεται με ελεύθερη συνεισφορά)

Το νέο μας fanzine είναι εδώ! Εμπνεόμενοι από την έννοια της ψυχογεωγραφίας, αφιερώνεται στην περιπλάνηση, το περπάτημα/βάδισμα και στην απάρνηση μας για την ταχύτα που μας αλλοτριώνει!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *